Polyuretan

St?echa výrobní haly s p?vodní azbestocementovou krytinou a sv?tlíky (HALA_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. demontáž sv?tlík? z drátoskla a montáž nových otvíravých sv?tlík? s podstavou, krytou PMMA sklem

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

4. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru a hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012