Polyuretan

Kompletní oprava st?ešního plášt? rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou na falcovaném plechu (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? s živi?nou krytinou na falcovaném plechu

2. kompletní demontáž krytiny i s d?ev?ným záklopem

3. ?áste?ná vým?na nosné konstrukce (trám?) a impregnace

4. izolace spodního st?ešního plášt? polystyrénovými deskami EPS

5. provedení záklopu z desek OSB

6. detaily: prostupy st?echou a st?ešní vpus?

7. penetrace podkladu (záklopu)

8. provedení adhézní vrtsvy ze živi?né krytiny

9. spádování polyuretanovou p?nou ITPUR60

10. izolace st?ešního plášt? z polyuretanové p?ny ITPUR60

11. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? oplechování atik, ochranného UV filtru a hromosvodu

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012