Polyuretan

Kompletní oprava střešního pláště rodinného domu s původní živičnou krytinou na falcovaném plechu (RD_1)

1. původní stav střešního pláště s živičnou krytinou na falcovaném plechu

2. kompletní demontáž krytiny i s dřevěným záklopem

3. částečná výměna nosné konstrukce (trámů) a impregnace

4. izolace spodního střešního pláště polystyrénovými deskami EPS

5. provedení záklopu z desek OSB

6. detaily: prostupy střechou a střešní vpusť

7. penetrace podkladu (záklopu)

8. provedení adhézní vrtsvy ze živičné krytiny

9. spádování polyuretanovou pěnou ITPUR60

10. izolace střešního pláště z polyuretanové pěny ITPUR60

11. kompletně dokončený střešní plášť, včetně oplechování atik, ochranného UV filtru a hromosvodu

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012