Polyuretan

Izolace podhledu (st?echy) firemního objektu p?nou ITPUR S48 - podklad: betonový strop (OBJEKT_2)

1. p?vodní stav podhledu

2. o?išt?ný podklad - p?íprava na nást?ik izolace

3. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48

4. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012