Polyuretan

Výrobní hala - izolace vnit?ních st?n z polyuretanové p?ny ITPUR S48, podklad: vlnitý eternit (HALA_1)

1. p?vodní stav

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 na st?ny výrobní haly

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48 na st?ny výrobní haly

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012