Polyuretan

Izolace kombinací desek a st?íkané p?ny sk?í?ové nástavby dodávkového automobilu (TRANZIT_5)

1. lepení polyuretanových desek ITPUR D

2. dopln?ní polyuretanových desek st?íkanou polyuretanovou p?nou ITPUR S48

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012