Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou a se zvednutím atik z d?ev?ných hranol? a oplechováním pomocných atik (RD_5)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. úprava podkladu ? pro?ezání boulí, provedení pomocných d?ev?ných atik s novým oplechováním z lakovaného pozinkovaného plechu

3. úprava vpusti ? vy?ezání p?vodní a provedení nové m?d?né vpusti s náb?hem

4. po dokon?ení izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60 a ochranného UV filtru

5. pohled na fasádu rodinného domu po oprav? st?ešního plášt? s oplechováním a zvednutých atik:

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012