Polyuretan

Střecha rodinného domu s původní živičnou krytinou a se zvednutím atik z dřevěných hranolů a oplechováním pomocných atik (RD_5)

1. původní stav střešního pláště

2. úprava podkladu – prořezání boulí, provedení pomocných dřevěných atik s novým oplechováním z lakovaného pozinkovaného plechu

3. úprava vpusti – vyřezání původní a provedení nové měděné vpusti s náběhem

4. po dokončení izolace z polyuretanové pěny ITPUR60 a ochranného UV filtru

5. pohled na fasádu rodinného domu po opravě střešního pláště s oplechováním a zvednutých atik:

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012