Polyuretan

Kompletní oprava střešního pláště rodinného domu s původní živičnou krytinou a izolací z minerální vaty (RD_3)

1. původní stav střešního pláště

2. demontáž živičné krytiny a původní nasáklé izolace z minerální vaty

3. dokončená úprava podkladu – provedená adhezní vrstva ze živičné krytiny a doplnění oplechování atik umožňující nástřik pěny

4. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

5. konečná úprava – ochranný UV filtr a uzemnění hromosvodu

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012