Polyuretan

Kompletní oprava st?ešního plášt? rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou a izolací z minerální vaty (RD_3)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. demontáž živi?né krytiny a p?vodní nasáklé izolace z minerální vaty

3. dokon?ená úprava podkladu ? provedená adhezní vrstva ze živi?né krytiny a dopln?ní oplechování atik umož?ující nást?ik p?ny

4. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

5. kone?ná úprava ? ochranný UV filtr a uzemn?ní hromosvodu

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012