Polyuretan

St?echa bytového domu s p?vodní živi?nou krytinou s kompletní p?ípravou podkladu, v?etn? vpustí a svod? (BD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava st?ešního plášt? - kompletní vým?na svod?, vpustí

3. p?íprava st?ešního plášt? - montáž nového st?ešního vlezu

4. p?íprava st?ešního plášt? - demontáž atikových plech?, spádování podkladu a montáž nových atikových plech?

5. p?íprava st?ešního plášt? - od?ezání svislé ?ásti atiky

6. p?íprava st?ešního plášt? - zabezpe?ení svislé ?ásti atiky polyuretanovou p?nou ITPUR60

7. aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

8. dokon?ená aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

9. detaily ukon?ení tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60 - st?ešní vpus?, st?ešní vlez

10. aplikace ochranného UV filtru

11. dokon?ený ochranný UV filtr

12. kompletní dokon?ení st?ešního plášt? v?etn? hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012