Polyuretan

Střecha bytového domu s původní živičnou krytinou s kompletní přípravou podkladu, včetně vpustí a svodů (BD_1)

1. původní stav střešního pláště

2. příprava střešního pláště - kompletní výměna svodů, vpustí

3. příprava střešního pláště - montáž nového střešního vlezu

4. příprava střešního pláště - demontáž atikových plechů, spádování podkladu a montáž nových atikových plechů

5. příprava střešního pláště - odřezání svislé části atiky

6. příprava střešního pláště - zabezpečení svislé části atiky polyuretanovou pěnou ITPUR60

7. aplikace tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60

8. dokončená aplikace tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60

9. detaily ukončení tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60 - střešní vpusť, střešní vlez

10. aplikace ochranného UV filtru

11. dokončený ochranný UV filtr

12. kompletní dokončení střešního pláště včetně hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012