Polyuretan

St?echa bytového domu s p?vodní živi?nou krytinou a s kompletní p?ípravou podkladu (BD_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava st?ešního plášt? - od?ezání svislé ?ásti atiky

3. p?íprava st?ešního plášt? - oprava podkladu

4. p?íprava st?ešního plášt? - nové oplechování atik

5. aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

6. dokon?ená aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

7. aplikace ochranného UV filtru

8. doko?ená aplikace ochranného UV filtru v?etn? nové hromosvodové soustavy

9. foto st?ešního plášt? ze sousední st?echy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012