Polyuretan

Střecha bytového domu s původní živičnou krytinou a s kompletní přípravou podkladu (BD_2)

1. původní stav střešního pláště

2. příprava střešního pláště - odřezání svislé části atiky

3. příprava střešního pláště - oprava podkladu

4. příprava střešního pláště - nové oplechování atik

5. aplikace tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60

6. dokončená aplikace tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60

7. aplikace ochranného UV filtru

8. dokočená aplikace ochranného UV filtru včetně nové hromosvodové soustavy

9. foto střešního pláště ze sousední střechy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012