Polyuretan

St?echa bytového domu s p?vodní živi?nou krytinou (BD_3)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

3. kone?ná úprava - UV filtr, v?etn? nové hromosvodové soustavy

4. foto ze sousední st?echy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012