Polyuretan

St?echa bytového domu s p?vodní živi?nou krytinou a s kompletní p?ípravou podkladu (BD_4)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava st?ešního plášt? - oprava podkladu

2. p?íprava st?ešního plášt? - oprava podkladu

3. p?íprava st?ešního plášt? - od?ezání svislé ?ásti atik, demontáž oplechování atik, nové oplechování atik st?echy, žlab?, svod? strojoven

4. doko?ená aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

5. kompletní dokon?ení st?ešního plášt?, v?. ochranného UV filtru a hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012