Polyuretan

St?echa výrobní haly s p?vodní živi?nou krytinou a s oplechováním, hromosvodem (HALA_1)

1. P?vodní stav st?ešního plášt?

2. St?echa po vým?n? st?ešních sv?tlík?

3. aplikace tvrdé polyuretanové p?ny ITPUR60

4. aplikace ochranného UV filtru

5. foto st?ešního plášt? po 1 roce

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012