Polyuretan

Střecha výrobní haly s původní živičnou krytinou a s kompletní rekonstrukcí podkladu, oplechováním, hromosvodem (HALA_2)

1. Původní stav střešního pláště s akrylátovými světlíky

2. Demontáž původního nesoudržného hydroizolačního souvrství (živičný pás, fólie, živičný pás)

3. Demontáž nesoudržné betonové mazaniny pod původní hydroizolací

4. Dospádování prohlubní polyuretanovou pěnou ITPUR60

5. Lepení parotěsné vrstvy (příprava na aplikaci pěny ITPUR)

6. Dokončený podklad s dočasným zabezpečením obrub světlíků pěnou ITPUR60

7. Aplikace polyuretanové pěny ITPUR60

8. Dokončená polyuretanová pěna ITPUR60 včetně izolace akrylátových světlíků

9. Dokočená ochranný UV filtr

10. Kompletně provedený střešní plášť včetně nové hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012