Polyuretan

St?echa provozního objektu s p?vodní falcovanou krytinou (OBJEKT_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. kompletn? dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012