Polyuretan

St?echa výrobní haly s p?vodní falcovanou krytinou a sv?tlíky z drátoskla (HALA_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? a sv?tlík?

2. kompletn? dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012