Polyuretan

St?echa výrobní haly - s v?tším profil trapézového plechu (HALA_3)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava podkladu, úprava okapu

3. vypl?ování (zarovnávání) vln polyuretanovou p?nou ITPUR60

4. celoplošná aplikace polyuretamové p?ny ITPUR60

5. aplikace ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012