Polyuretan

St?echa výrobní haly - s v?tším profil trapézového plechu (HALA_4)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

3. dokon?ený ochranný UV filtr

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012