Polyuretan

St?echa výrobní haly - s v?tším profil trapézového plechu a sv?tlíky z drátoskla (HALA_5)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. kompletn? dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012