Polyuretan

St?echa výrobní haly - s v?tším profil trapézového plechu (HALA_6)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. zalévaní trapezových vln polyuretanovou p?nou ITPUR60

3. kompletn? dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

4. kompletn? dokon?ená aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012