Polyuretan

St?echa výrobní haly - s v?tším profilem vlnitého plechu (HALA_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. spádové vypln?ní vln plechu a celoplošný nást?ik z polyuretanové p?ny ITPUR60

3. kompletní dokon?ení v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012