Polyuretan

St?echa výrobní haly s p?vodní azbestocementovou krytinou (HALA_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. ?išt?ní st?ešního plášt? tlakovou vodou

3. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

4. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

5. kompletní dokon?ení st?ešního plášt? v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012