Polyuretan

St?echa provozní haly s p?vodní fóliovou krytinou (HALA_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? (se stržením p?vodní fóliové krytiny)

2. p?íprava podkladu: demontáž fóliové krytiny, montáž adhézní živi?né vrstvy

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

4. dokon?ený st?ešní pláš? s ochranným UV filtrem

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012