Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní fóliovou krytinou - OPTIFOLEM (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? (bez stržení p?vodní fóliové krytiny)

2. p?íprava podkladu: oprava boulí, o?išt?ní tlakvou vodou, montáž Cu vpusti, montáž nového akrylátového sv?tlíku, montáž pomocných polyuretanových atik z desek ITPUR D

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

4. dokon?ený st?ešní pláš? s ochranným UV filtrem a oplechováním pomocných atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012