Polyuretan

1. původní stav střešního pláště (se stržením původní fóliové krytiny)

1. původní stav střešního pláště (se stržením původní fóliové krytiny)

2. příprava podkladu: demontáž fóliové krytiny

3. příprava podkladu: montáž adhézní živičné vrstvy včetně penetrace

4. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60 včetně ochranného UV filtru

5. kompletně dokončený střešní plášť, včetně hromosvodové soustavy a oplechování atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012