Polyuretan

1. p?vodní stav st?ešního plášt? (se stržením p?vodní fóliové krytiny)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? (se stržením p?vodní fóliové krytiny)

2. p?íprava podkladu: demontáž fóliové krytiny

3. p?íprava podkladu: montáž adhézní živi?né vrstvy v?etn? penetrace

4. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60 v?etn? ochranného UV filtru

5. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? hromosvodové soustavy a oplechování atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012