Polyuretan

St?ešní pláš? kopulovité nádrže z železobetonové konstrukce (NÁDRŽ_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? - kopule (podklad: železobeton)

2. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

3. dokon?ený st?ešní pláš? s antistatickým ochranným nát?rem

4. dokon?ený st?ešní pláš? s ochranným UV filtrem

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012