Polyuretan

St?echa základní školy s p?vodní PUR p?nou (ZŠ_1)

1. p?vodní st?ešní pláš? s PUR p?nou

2. úprava podkladu: broušení zv?tralé PUR p?ny, kompletní vysátí a o?išt?ní

3. p?íprava podkladu: vy?ezání boulí a seprací ve stávající PUR p?n?

4. p?íprava podkladu: dorovnání boulí polyuretanovou p?nou ITPUR60

5. p?íprava podkladu: penetrace

6. dorovnání prohlubní a p?espádování st?ešního plášt? polyuretanovou p?nou ITPUR60

7. dokon?ená celoplošná izolace, v?etn? akrylátových sv?tlík?) z polyuretanové p?ny ITPUR60

8. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš? v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012