Polyuretan

Nový st?ešní pláš? rodinného domu - spádování polyuretanovou p?nou ITPUR60 (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava podkladu a spádování st?ešního plášt? polyuretanovou p?nou ITPUR60

3. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš? z polyuretanové p?ny ITPUR60, v?etn? ochranného UV filtru a oplechování atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012