Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní falcovanou krytinou se zvednutím a oplechováním atik, s novým st?ešním vlezem (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava podkladu: o?išt?ní tlakovou vodou, monáž nového st?ešního vlezu, montáž pomocných atik z desek ITPUR D

1. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60 a nového oplechování pomocné atiky

4. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru a hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012