Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní falcovanou krytinou, se zvednutím a oplechováním atik, s novým st?ešním vlezem (RD_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. detaily: montáž pomocných atik, st?ešního vlezu

3. izolace st?ešního plášt? z poluyretanové p?ny ITPUR60

4. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru a oplechování atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012