Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní falcovanou krytinou, s novým oplechováním atik (RD_32)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

3. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru a oplechování atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012