Polyuretan

Střecha mateřské školy s původní živičnou krytinou a s novým oplechováním atik, hromosvodem, vpustmi (MŠ_1)

1. původní stav střešního pláště

2. příprava na nástřik: oprava podkaldu, nová vpusť, odřezání svislé části atik, nové oplechování atik

3. aplikace polyuretanové pěny ITPUR60

4. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

5. dokončený ochranný UV filtr

6. kompletně dokončený střešní plášť včetně hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012