Polyuretan

Střecha tělocvičny základní školy s původní živičnou krytinou a se srovnáváním podkladu (ZŠ_1)

1. původní stav střešního pláště

2. oprava podkladu, odřezání svislé části atiky

3. spádování prohlubní polyuretanovou pěnou ITPUR60

4. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

5. komplet střešní plášť včetně ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012