Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou a s novým oplechováním atik (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. oprava podkladu, od?ezání svislé ?ásti atik

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60 a nové oplechování atik

4. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012