Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou a s novým oplechováním a hromosvodem (RD_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

3. kompletn? dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru, oplechování atik a hromosvodu

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012