Polyuretan

Kompletní oprava st?ešního plášt? rodinného domu s p?vodní fóliovou krytinou, se zvednutím a oplechováním atik, novou vpustí (RD_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? s fóliovou krytinou

2. demontáž p?vodní fóliové krytiny

3. o?išt?ní a penetrace betonového podkladu

4. detaily st?ešního vtoku - osazení nové vpusti

5. provedení parot?sné a adhézní vrtsvy + montáž pomocných atik z polyuretanové p?ny ITPUR D

6. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

7. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

8. provedený ochranný UV filtr

9. kompletní dokon?ení st?ešního plášt?, v?etn? nového oplechování pomocných atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012