Polyuretan

Kompletní oprava střešního pláště rodinného domu s původní fóliovou krytinou, se zvednutím a oplechováním atik, novou vpustí (RD_2)

1. původní stav střešního pláště s fóliovou krytinou

2. demontáž původní fóliové krytiny

3. očištění a penetrace betonového podkladu

4. detaily střešního vtoku - osazení nové vpusti

5. provedení parotěsné a adhézní vrtsvy + montáž pomocných atik z polyuretanové pěny ITPUR D

6. aplikace polyuretanové pěny ITPUR60

7. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

8. provedený ochranný UV filtr

9. kompletní dokončení střešního pláště, včetně nového oplechování pomocných atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012