Polyuretan

Kompletní oprava střešního pláště obchodního střediska s původní živičnou krytinou, s výměnou podkladu, oplechování atik, novou hromosvodovou soustavou (OBCHOD_1)

1. původní stav střešního pláště

2. oprava komína - izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

3. oprava podkladu: strhvání původní nesoudržné živičné krytiny

4. oprava podkladu: penetrace očištěného podkladu

5. oprava podkladu: provedení adhezní a parotěsné vrstvy

6. spádování prohlubní polyuretanovou pěnou ITPUR60

7. aplikace polyuretanové pěny ITPUR60

8. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR60

9. dokončený ochranný UV filtr

10. kompletně dokončený střešní plášť, včetně oplechování atik a hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012