Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou a se zvednutím atik z desek ITPUR D, s novým oplechováním zvednutých atik (RD_3)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60, v?etn? zvednutí atik z polyuretanové p?ny ITPUR D

3. kompletní dokon?ení st?ešního plášt?, v?etn? ochranného UV filtru a nového oplechování ?vednutých atik

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012