Polyuretan

St?echa rodinného domu s p?vodní živi?nou krytinou s hliníkovou fólií (RD_4)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. oprava podkladu ? stržení nesoudržných ?ástí, oprava boulí a separací, dopln?ní oplechování atik (umož?ující nást?ik polyuretanové p?ny ITPUR60):

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

4. kompletní dokon?ení st?ešního plášt?, v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012