Polyuretan

Šikmá střecha haly s plechovou krytinou (HALA_1)

1. původní stav střešního pláště (šikmé střechy)

2. příprava podkladu, očištění tlakovou vodou, demontáž hromosvodu, demontáž pochozích lávek, odrezivění a nátěr konstrukce lávek

3. aplikace polyuretanové pěny ITPUR60 za použití OOP (ochranných osobních prostředků)

4. aplikace ochranného UV filtru za použití OOP (ochranných osobních prostředků)

5. dokončený ochranný UV filtr

6. dokončený střešní plášť, včetně hromosvodové soustavy (bez nových pochozích lávek)

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012