Polyuretan

Šikmá střecha průmyslového objektu s falcovanou plechovou krytinou (OBJEKT_1)

1. původní stav střešního pláště

2. příprava podkladu: čištění tlakovou vodou

3. aplikace polyuretanové pěny ITPUR60 za použití OOP (ochranných osobních prostředků)

4. kompletně dokončený střešnáí plášť, včetně ochranného UV filtru a odstíněné hromosvodové soustavy

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012