Polyuretan

Šikmá st?echa firemního objektu s krytinou z eternitových šablon (OBJEKT_2)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. p?íprava podkladu: ?išt?ní tlakovou vodou

3. dokon?ení izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

4. dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012