Polyuretan

Oblouková st?echa výrobní haly s živi?nou krytinou (HALA_3)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60, v?etn? aplikace ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012