Polyuretan

Šikmá st?echa rodinného domu s falcovanou plechovou krytinou (RD_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt?

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR60 za pomocí OOP (osobních ochranných pom?cek)

3. aplikace ochranného Uv filtru za pomoci OOP (osobních ochranných pom?cek)

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012