Polyuretan

Kopulovitá st?echa nádrže z železobetonové konstrukce (NÁDRŽ_1)

1. p?vodní stav st?ešního plášt? - kopule (podklad: železobeton)

2. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR60

3. dokon?ený st?ešní pláš? s antistatickým ochranným nát?rem

4. dokon?ený st?ešní pláš?, v?etn? ochranného UV filtru

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012