Polyuretan

Izolace podhledu (stropu) firemního objektu p?nou ITPUR S48 - podklad: trapézový plech trapézový plech a ocelové vaznice (OBJEKT_1)

1. p?vodní stav podhledu stropu

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 na trapézový plech a ocelové vaznice

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48 na trapézový plech a ocelové vaznice

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012