Polyuretan

Izolace podhledu (st?echy) rodinného domu p?nou ITPUR S48 - podklad: trapézový plech trapézový plech a d?ev?né vaznice (RD_1)

1. p?vodní stav podhledu st?echy

2. izolace z polyuretanové p?ny ITPR S48

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012