Polyuretan

Izolace podhledu (st?echy) výrobní obloukové haly p?nou ITPUR S48 - podklad: vlnitý eternit (HALA_1)

1. p?vodní stav

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 na podhled (st?echy) a st?ny výrovní haly

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48 podhledu a st?n výrobní haly

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012