Polyuretan

Izolace podhledu (st?echy) provozní haly p?nou ITPUR S48 - podklad: trapézový plech a ocelové vaznice (HALA_1)

1. p?vodní stav podhledu (st?echy)

2. aplikace polyuretanové p?ny ITPUR S48 na trapézový plech a ocelové vaznice

3. dokon?ená izolace z polyuretanové p?ny ITPUR S48 na trapézový plech a ocelové vaznice

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012