Polyuretan

Výrobní hala - izolace vnitřních stěn z polyuretanové pěny ITPUR S35, podklad:beton, cihly (HALA_1)

1. původní stav

2. příprava na nástřik - čištění

3. aplikace polyuretanové pěny ITPUR S35 na stěny výrobní haly

4. dokončená izolace z polyuretanové pěny ITPUR S35 na stěny výrobní haly

5. aplikace bílé ochranné barvy na stěny výrobní haly

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012